GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 3.700m

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm

GVW: 5.500 KG

Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm

GVW: 5.500 KG

Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm

GVW: 6.500 KG

Dài lọt lòng thùng: 4.300 mm

 

KR750L4

GVW: 7.500kg

Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

KR750SL4

GVW: 7.500kg

Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

 

FN129S4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 5.400 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

FN129M4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 6.100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

FN129L4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

FN129AL4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

 

FTR160S4

GVW: 16.000kg

Dài lọt lòng thùng: 4.500 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

FTR160L4

GVW: 16 000kg

Dài lọt lòng thùng: 9.300 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

FTR160SL4

GVW: 16 000kg

Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

 

FV330

GVW: 30.000kg

Dài lọt lòng thùng: 9.500 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors