FN129S4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 5.400 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

FN129M4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 6.100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

FN129L4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

FN129AL4

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 7.100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors