XE TẢI ISUZU FN129AL4 Thùng lửng

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 7.400 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

Xe ISUZU FN129M4 Thùng bạt

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

Xe tải ISUZU FN129M4 Thùng kín

GVW: 12.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6100 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

Xe ISUZU FN129L4 Thùng bạt

GVW: 12.990 kg

Dài lọt lòng thùng: 6.950 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

Xe tải ISUZU FN129L4 Thùng lửng cẩu

GVW: 12.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6500 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

Xe tải ISUZU FN129L4 Thùng kín

GVW: 12.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6950 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2200 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors