FTR160L4 thùng bạt

GVW: 16 000kg

Dài lọt lòng thùng: 9.300 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

FTR160L4 thùng chở Pallet

GVW: 14.400kg

Dài lọt lòng thùng: 9350 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2350 mm

FTR160L9 thùng bạt

GVW: 16.000 KG

Dài lọt lòng thùng: 9850 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2350 mm

Xe tải ISUZU FT160SL4

GVW: 15 250kg

Dài lọt lòng thùng: 9.850 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

FTR160SL9 thùng chở Pallet

GVW: 15.450 KG

Dài lọt lòng thùng: 9.500 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2350 mm

FTR160SL9 thùng kín

GVW: 15.350 KG

Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors