GINGA370 thùng kín

GVW: 17.400 KG

Dài lọt lòng thùng: 9.700 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

GINGA370 thùng bạt

GVW: 17.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 9.870 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

GINGA370 thùng đông lạnh

GVW: 16.200 KG

Dài lọt lòng thùng: 9.150 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.350 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors