ISUZU đã thay đổi hoàn toàn mô hình xe tải hạng nặng của mình GIGA

 

Isuzu Motors Limited (headquartered in Shinagawa, Tokyo and headed by the President and Representative Director, Mr. Masanori Katayama) has full-model-changed the popular rigid-type models (equipped with the 6UG1 engine) in its heavy-duty truck series, "GIGA", and is launching them in Japan today.

Isuzu Motors Limited (có trụ sở tại Shinagawa, Tokyo) đã thay đổi hoàn toàn mô hình thiết kế kiểu dáng cứng nhắc phổ biến trong loạt xe tải hạng nặng của mình, "GIGA" (được trang bị động cơ 6UG1) và ra mắt chúng tại Nhật Bản ngày hôm nay (28-10-2015 – chú thích).

The New GIGA, has evolved from a stand-alone truck into a "connected carrier system" to maximize customers' uptime by giving solutions to the issues they are facing such as labor shortage, operational cost, environmental and safety problems.

GIGA mới, đã phát triển theo ý tưởng kết nối những chiếc xe tải độc lập thành "hệ thống được kết nối" để tối đa hóa thời gian hoạt động bằng cách đưa ra giải pháp cho các vấn đề khách hàng đang gặp phải như thiếu lao động, chi phí vận hành, môi trường và an toàn.

Its performance, sophisticated from the five viewpoints of drivers' comfort, fuel efficiency, total safety, loading capacity and remote assistance, will surely better serve the needs of customers as an ideal next-generation truck.

Hiệu suất của nó, nhìn từ năm góc đánh giá: sự thoải mái của người lái, hiệu quả nhiên liệu, an toàn tối đa, khả năng tải và hỗ trợ từ xa, chắc chắn sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng như một chiếc xe tải thế hệ tiếp theo lý tưởng.

The main improvements being offered by the new GIGA are as follows:

Những cải tiến chính đang được cung cấp bởi GIGA mới như sau:

 

EXTERIOR NỘI THẤT

The new aerodynamic cab frame has lowered its air resistance to ensure optimum aerodynamics and better fuel economy. At the same time, high user-friendliness has been achieved thanks to the functional and stylish steps and grips.

Khung cabin khí động học mới giảm sức cản không khí để đảm bảo tính khí động học tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Đồng thời, tính thân thiện với người dùng cao đã cải tiến cả về các chức năng và phong cách.

The front face looks more functional and modern, having the large front grille which helps the large intercooler to achieve higher cooling performance.

Mặt ga lăng trước có nhiều chức năng và hiện đại hơn, có lưới tản nhiệt phía trước lớn giúp bộ điều khiển lớn đạt được hiệu suất làm mát cao hơn.

 

INTERIOR NGOẠI THẤT

For easier and efficient driving, the semi-round instrument panel has been adopted. All the switches, grouped by frequency of use, are located near the meters for easier operations and higher distinguishability. In addition, the steering wheel switches and 4-inch multi-information LCD monitor are enabling safer and easier driving.

Để lái xe dễ dàng và hiệu quả hơn, bảng điều khiển bán tròn đã được áp dụng. Tất cả các công tắc, được chia theo tần suất sử dụng, đặt gần đồng hồ đo để hoạt động dễ dàng hơn và phân biệt cao hơn. Ngoài ra, các công tắc vô lăng và màn hình LCD đa thông tin 4 inch cho phép lái xe an toàn và dễ dàng hơn.

The seats have been improved in adjustability, air permeability and capability to support the occupant's postures. Thanks to this, the comfortable interior space has been realized.

Ghế đã được cải thiện về khả năng điều chỉnh, tính thấm khí và khả năng hỗ trợ các tư thế của người ngồi trong xe. Nhờ vậy, không gian nội thất tiện nghi đã được hiện thực hóa.

 

ENGINE ĐỘNG CƠ

The 6UZ1 engine has been improved. The following modifications have been made to increase the low to mid-range torque and improve fuel efficiency.

Động cơ 6UZ1 đã được cải thiện. Những sửa đổi sau đây đã được thực hiện để tăng mô-men xoắn từ thấp đến trung bình và cải thiện hiệu quả nhiên liệu.

  • The specifications of the turbocharger, changed.

Các thông số kỹ thuật của bộ tăng áp đã thay đổi.

  • The intercooler and radiator, made larger.

Bộ trộn và bộ tản nhiệt, được làm lớn hơn.

  • The highly efficient EGR cooler, adopted.

Hệ thống làm mát EGR hiệu quả cao, được sử dụng.

  • The supply pump, changed.

Nâng cấp bơm cung cấp

  • The new injector, adopted.

Thay thế hệ thống kim phun.

  • The ultra-high pressure common rail system, adopted.

Hệ thống phun nhiên liệu áp suất cao.

  • The cargo and dump models come standard with the "ecostop" system which automatically stops and restarts the engine to minimize the unnecessary fuel consumption during idling.
  • Hệ thống "ecostop" tự động dừng và khởi động lại động cơ để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu không cần thiết trong khi chạy không tải.

 

TRANSMISSION HỘP SỐ

The automated manual transmission, Smoother-Gx, has been improved to enable the vehicle to offer a smoother-ever start, by decreasing "shift shocks". In addition, by adopting the engine retarder, the capabilities of the auxiliary brakes, have been improved.

Hộp số tay tự động, Smoother-Gx, đã được cải tiến để cho phép chiếc xe có thể khởi động mượt mà hơn, bằng cách giảm "cú sốc thay đổi". Ngoài ra, bằng cách áp dụng bộ giảm tốc động cơ, khả năng của hệ thống phanh phụ, đã được cải thiện.

The models equipped with the 6UZ1-TC engine and 12-speed Smoother Gx, come standard with the "Smart Glide" system. This system automatically disengages the clutch when the vehicle is running on a downgrade with its accelerator pedal lightly depressed in order to effectively utilize the inertial force of the vehicle for more fuel saving.

Các model trang bị động cơ 6UZ1-TC và Smoother GX12 tốc độ, đạt tiêu chuẩn với hệ thống "Smart Glide". Hệ thống này tự động ngắt ly hợp khi xe đang chạy xuống dốc với bàn đạp ga nhẹ để sử dụng hiệu quả lực quán tính của xe để tiết kiệm nhiên liệu hơn.

 

PURSUIT OF TOTAL SAFETY ĐỘ AN TOÀN TỐI ĐA

The pre-crash braking system has the collision avoidance support function added to cope with moving obstacles, in addition to the conventional collision mitigating function. The double detecting mechanism using a millimeter wave radar and a camera, has largely improved the accuracy of forward obstacle detection.

Hệ thống có chức năng hỗ trợ tránh va chạm để đối phó với các chướng ngại vật di chuyển, ngoài chức năng giảm thiểu va chạm thông thường. Cơ chế phát hiện kép sử dụng radar sóng dạng milimet và máy ảnh, đã cải thiện độ chính xác khi phát hiện chướng ngại vật phía trước.

The newly adopted LDWS (Lane Departure Warning System), monitors the lane markers using the camera, and alerts the driver when he/she likely goes out of the lane using the warning buzzer and the 4-inch LCD monitor.

LDWS mới (hệ thống cảnh báo chệch làn đường), giám sát các điểm đánh dấu làn đường bằng camera và cảnh báo người lái khi họ có thể đi ra khỏi làn đường bằng cách sử dụng còi cảnh báo và màn hình LCD 4 inch.

 

HIGH LOADING CAPACITY TẢI TRỌNG CAO

In spite of the full-model change, the curb weight increase has been minimized to ensure high loading capacity.

Mặc dù thay đổi, việc tăng tự trọng xe đã được giảm thiểu để đảm bảo khả năng tải cao.

 

REMOTE ASSISTANCE BY TELEMATICSHỆ THỐNG TRỢ GIÚP BẰNG ĐIỆN THOẠI

The MIMAMORI system, which analyzes the data from vehicles on-line, is being offered as standard equipment. A variety of useful advices for compliance with laws and regulations and eco-driving will be given through this system. What's more, the real-time status of the vehicle can be easily checked via the internet by the customer too.

Hệ thống MIMAMORI, phân tích dữ liệu từ các phương tiện trực tuyến, đang được cung cấp dưới dạng thiết bị tiêu chuẩn. Một loạt các lời khuyên hữu ích cho việc tuân thủ luật pháp và quy định và lái xe sinh thái sẽ được cung cấp thông qua hệ thống này. Hơn nữa, tình trạng thời gian thực của chiếc xe cũng có thể dễ dàng được kiểm tra qua internet bởi khách hàng.

The high quality genuine maintenance program, "PREISM" is being provided by utilizing the vehicle data collected via the MIMAMORI system in advance. Through this maintenance program, the authorized Isuzu dealers will be pleased to boost customers' uptime.

Chương trình bảo dưỡng chính hãng chất lượng cao, "PREISM" đang được cung cấp bằng cách sử dụng dữ liệu xe được thu thập qua hệ thống MIMAMORI trước. Thông qua chương trình bảo trì này, các đại lý ủy quyền của Isuzu sẽ sẵn lòng tăng thời gian hoạt động của khách hàng.

 

MORE INFOMATION - THÔNG TIN THÊM

The "pre-crash braking system" and "lane departure warning system (LDWS)" are the devices to assist drivers to drive safely. They are not something which makes it possible for vehicles to achieve performance beyond their capabilities. We would like our customers to always drive safely and carefully without too much relying on these systems.

"Hệ thống phanh trước va chạm" và "hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS)" là các thiết bị hỗ trợ người lái xe lái xe an toàn. Chúng không phải là thứ giúp xe có thể đạt được hiệu suất vượt quá khả năng của chúng. Khách hàng luôn lái xe an toàn và cẩn thận mà không phụ thuộc quá nhiều vào các hệ thống này.

Tin tức được trích từ các nguồn sau:
 https://www.isuzu.co.jp/world/press/2015/10_28giga.html)

https://article.wn.com/view/2015/10/28/ISUZU_has_fullmodelchanged_its_heavyduty_truck_model_GIGA_Is/


Bài viết liên quan

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors