M750SL Thùng Kín

Tải trọng: 3.490kg

Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.200 mm

M750SL Mui Bạt

Tải trọng: 3.490kg

Dài lọt lòng thùng: 6.200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2.200 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors