Xe ISUZU NK490SL9 - Thùng bửng nâng

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 61600 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe tải ISUZU NK490SL9 - Thùng lửng

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe tải ISUZU NK490SL9 - Thùng kín

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe ISUZU NK490SL9 - Thùng bạt

GVW: 4.995 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 2000 mm

Xe tải ISUZU NK490SL4 - Thùng lửng

GVW: 4.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1800 mm

Xe tải ISUZU NK490SL4 - Thùng kín

GVW: 4.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1800 mm

Xe ISUZU NK490SL - Thùng bạt

GVW: 4.990 KG

Dài lọt lòng thùng: 6200 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1800 mm

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors