850 kg

Dài lọt lòng thùng: 1880 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm

800 kg

Dài lọt lòng thùng: 2000 mm

Rộng lọt lòng thùng: 1540 mm

990 kg

Dài lọt lòng thùng: 1870

Rộng lọt lòng thùng: 1540

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors