VM MOTORS TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ VAT CÒN 8% THEO NGHỊ QUYẾT 43

Ngày 28/01/2022 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về việc thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15. 

Theo đó, về thuế giá trị gia tăng(VAT): Chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

VM MOTORS chính thức điều chỉnh giá bán có VAT theo chính sách hỗ trợ thuế VAT mới của Chính phủ từ ngày hôm nay.

 

 

 


Bài viết liên quan

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
catalogue
Tải catalogue
Tải catalogue

cong ty vmmotors